הרשמה מקוונת סדנאות מדע

ההרשמה לסדנאות מדע סמסטר א', תשע"ט – סגורה.
ההרשמה המקוונת לסדנאות מדע סמסטר ב', תשע"ט נסגרה.
לבירור אפשרויות ההרשמה לסמסטר ב' ניתן לפנות למשרד היחידה לנוער, טל' 04-8293100.