ארכיטקטורה ותכנון סביבתי -הנדסה

הסדנה מהווה אשנב לעולם האדריכלות. מן העת העתיקה ועד ימינו אדריכלים מעצבים ומתכננים את סביבת החיים מתוך שיקולים שונים. בסדנה יכירו התלמידים את מושגי היסוד של האדריכלות ויתנסו בתהליכים יצירתיים של תכנון אדריכלי של מבנים קטנים. הסדנה מעניקה מיומנויות יסוד של שרטוט ושרטוט אדריכלי ובמהלכו ייבנו התלמידים דגם אדריכלי. הסדנה מפתחת את הראייה המרחבית ואת הדמיון תוך עשייה יצירתית והרחבת אופקים.