הנדסה גנטית -מדעי החיים

"הדרך מדנ"א לחלבון – קלות השינוי של אורגניזמים" במהלך הקורס ירכשו התלמידים ידע וניסיון בשיטות עבודה בהנדסה גנטית.

עיקרי הידע בקורס:

  • רקע היסטורי – גילוי הדנ"א כגורם התורשתי.
  • הכרת המערכת הבסיסית של תעתוק גנים – אנזימים וגורמי בקרה
  • הכרת המערכת לתרגום חלבונים – t-RNA וריבוזומים הכרות מעמיקה עם חלבונים – הקשר בין המבנה שלהם לתפקידם
  • מהי הביוטכנולוגיה המודרנית – גילוי אנזימי ההגבלה (רסטריקציה)

עיקרי נושאי המעבדות:

  • חיתוך דנ"א באנזימי רסטריקציה – בידוד והפקה של גן טרנספורמציה- החדרת גן זר לחיידקים, הפקת דנ"א שהוחדר לחיידקים.
  • עבודה עם PCR – הכרות עם המכשיר ועקרון הפעולה שלו
  • בדיקת הזהות של הדנ"א המופק
  • הפקת חלבונים וזיהוי החלבון החדש
  • הכרות עם תוכנות מחשב למניפולציות בדנ"א

בסוף הקורס יערך דיון פתוח אודות המשמעויות הטכנולוגיות והאתיות שההנדסה הגנטית פותחת בפני העולם.