מסע בין מספרים -הנדסה

מטרת הסדנה הינה לחשוף את התלמידים לעולם המתמטיקה, לטפח חשיבה מתמטית, לעורר עניין במתמטיקה תוך כדי התנסות חוויתית ומהנה.
הלמידה תשלב עיסוק באתגרים וחידות מתמטיות יחד עם חקר מתמטי-מדעי. התלמידים יעסקו בחידות לוגיות, תכונות של מספרים, תכונות של צורות גאומטריות במישור וגופים במרחב וחקר נושאים מחיי היום יום כגון ערכים תזונתיים, צרכנות נבונה וספורט תוך שימוש בכלים מתמטיים.