מסע בין מספרים -מיומניות יסוד

מטרת הסדנה הינה לחשוף את התלמידים לעולם המתמטיקה, לטפח חשיבה מתמטית, לעורר עניין במתמטיקה תוך כדי התנסות חוויתית ומהנה.
הלמידה תשלב עיסוק באתגרים וחידות מתמטיות יחד עם חקר מתמטי-מדעי. התלמידים יעסקו בחידות לוגיות, תכונות של מספרים, תכונות של צורות גאומטריות במישור וגופים במרחב וחקר נושאים מחיי היום יום כגון ערכים תזונתיים, צרכנות נבונה וספורט תוך שימוש בכלים מתמטיים.