עולם דיגיטלי – הנדסה

השילוב בין עולם האלקטרוניקה ועולם התקשורת מביא לחזית הקדמה את עולם האלקטרוניקה הספרתי (דיגיטלי), הפעילות תתמקד בנושא זה.
בפעילות זו נעסוק ביסודות התקשורת הספרתית. נכיר את השפה הבינרית שהיא הבסיס של קידוד מידע ותקשורת דיגיטלית ונתנסה בהעברת מידע באמצעות סיבים אופטיים.
כן נלמד על אותות דיגיטליים לעומת אותות אנלוגיים ובפרט כיצד מיוצגת תמונה באופן דיגיטלי ונתנסה בהמרה של מידע אנלוגי למידע דיגיטלי.