רפואה -מדעי החיים

מטרת הסדנה להפגיש את המשתתפים עם העולם הקסום של מדע הרפואה. עיקר הסדנה הוא לימוד מבנה גוף האדם, פעולת המערכות השונות והקשרים ביניהן ורכישת ידע אודות זיהומים ומחלות: מה גורם להן, איך ניתן למנוע אותן ומה הטיפול הרפואי בהן.
הסדנה תבוצע בצורה חוויתית וייחודית ותכלול במידת האפשר סיור מודרך במעבדת מחקר, ניסויים מעבדתיים ועוד.