אשנב למדע

מטרת סדנא זו היא לעודד את התפתחות החשיבה המדעית של המשתתפים ולהכשירם ללימודי מדע. כדי ללמוד פיזיקה, כימיה או ביולוגיה בצורה מעמיקה ומהנה הלומדים צריכים להשתמש בדפוסי חשיבה מיוחדים.
דפוסי החשיבה האופייניים הם: שליטה על משתנים, יחס, שווי משקל ואיזון, הסתברות, מיון ועוד. בסדנא יתרגלו המשתתפים מרכיבי חשיבה אלה באמצעות ניסויים מעבדתיים מהנים ופעילויות למידה מעניינות. במהלך הסדנא יערכו פעילויות בביולוגיה, בפיזיקה ובכימיה של היום-יום.
למשתתפים בסדנא זו נדרשים רצון ויכולת להתמודד עם אתגרים מדעיים.