מטרות וקווים מנחים

מסגרת החינוך המדעי-טכנולוגי מהווה בסיס להצלחה ותנאי הכרחי לעוצמתה הכלכלית של כל מדינה.
יחד עם זאת, מערכת החינוך מתמודדת עם ירידה מתמשכת במספרי התלמידים הבוחרים בלימודי מדע וטכנולוגיה. אחת הסיבות העיקריות לכך שצעירים נמנעים כיום מללמוד תחומים מדעיים וטכנולוגיים היא חוסר עניין ומוטיבציה, “המקצוע לא מעניין אותי” “אני לא נמשך לתחום”…” הלימודים קשים/מאיימים/משעממים”…
כמענה לנאמר מעל נקבעה מדיניות היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה בטכניון כעונה על מטרה מרכזית אחת: הרחבת אופקיו של הנוער כך שחינוך מדעי טכנולוגי יהווה חלק בלתי נפרד מתמונת העתיד האישית שלו. כל הפעילויות השונות נבנו מתוך רצון לעורר את סקרנותו ורצונו של הנוער להכיר נושאים חדשים ומגוונים בתחומי המדע וההנדסה.
פעילויות היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה פותחו מתוך התפיסה החינוכית הדוגלת בהבניית הידע ע”י המשתתף עצמו “ילדים לא מקבלים ידע, הם מבנים ידע”.
העקרונות הפדגוגיים של היחידה, בשלוב עם מעבדות וחדרי לימוד המאובזרים במיטב טכנולוגיות המחקר וההוראה, מאפשרים קיום פעילויות מגוונות המתמקדות בפעילות מעבדתית מעשית המשלבת שימוש בכלים טכנולוגיים עדכניים. המשתתפים, הפועלים בקבוצות עבודה קטנות, מבצעים את הניסוייים בהנחייתם של מדריכים מיומנים, סטודנטים מהפקולטות השונות בטכניון.
תכני הפעילויות נבחרו כתכנים הקשורים מחד לעולמו היומיומי של התלמיד ומאידך לתחומי המחקר העדכניים ביותר. עולם המושגים הנדרש להקניית הנושאים, נבחר ככזה הנושק לתוכנית הלימודים הבית ספרית, אולם מגדיר תחומי ידע ונושאים שאינם מטופלים בתוכנית הלימודים. בהתאם, שוקד צוות היחידה כל העת על פיתוח תכנים חדשים במטרה להרחיב את הידע ולעורר ענין במדע ובהנדסה בקרב בני נוער.

מיקומה של היחידה לנוער בקמפוס הטכניון מאפשרת שילוב של נושאי המחקר המתקדמים ביותר בתכני הפעילויות השונות.