אישור תשלום

אנו מאשרים:

  1. קבלת טפסי הרשמתך לסדנאות הקיץ
  2. קבלת התשלום עבור שכ"ל לסדנאות הקיץ.

לתשומת ליבך, במידה ולא צורפו כל המסמכים הדרושים (גיליון ציונים אחרון, אישור הורים חתום, ….) תהליך הרישום לסדנאות  לא הסתיים.

צור קשר טלפוני בהקדם (טל' 04-8293100).

בברכה,
צוות היחידה לנוער שוחר מדע.