מערכות רובוטיות ממשיכים

מיועד לבוגרי הסדנה מערכות רובוטיות מתחילים
במהלך הסדנה יורחב הידע בבקרת רובוטים ויוצגו מנגנוני חישה שונים המאפשרים שליטה ברובוט. התלמידים ילמדו תכנית מחשב מתקדמת המאפשרת תכנות ובקרה של רובוטים.
הדגש בסדנה זו הוא בעיקר על תכנות הרובוט.
הסדנה תכלול ביצוע פרויקט קבוצתי המשלב יישום של תכנות מתקדם