סדנאות

למה סדנאות מדע
הסדנאות מיועדות לנוער שמעוניין להרחיב את אופקיו ולהכיר נושאים חדשים ומגוונים בתחומי המדע וההנדסה. הסדנאות יתקיימו באגף הנוער ע"ש אריה וז'קלין קרסו ז"ל – משכנה של היחידה לנוער. חדרי הלימוד והמעבדות באגף זה עונים לתפיסת ההוראה ביחידה לנוער האומרת כי למידה משמעותית הינה למידה המשולבת בחוויה פעילה, ייחודית ואישית.
נושאי הסדנה נבחרו מתחומי העניין המרכזיים בעולם המדע וההנדסה.
מדעים: כיצד אנו מסבירים את הסובב אותנו? סדרת הרצאות, הדגמות ובעיקר ניסויים העוסקים בתחומי פיזיקה, ביוטכנולוגיה, הנדסה גנטית וכימיה המקנים למשתתף מיומנויות חקר וכוללים איסוף נתונים ועיבודם באופן ממוחשב.
תחום ההנדסה והמחשוב: המשתתפים בקבוצה זאת של הסדנאות יכירו את העקרונות המדעיים וההנדסיים של התחומים השונים. בסדנאות בתחום המחשבים ירכשו המשתתפים ידע וניסיון בעבודה מול המחשב ככלי פיתוח בסביבת תוכנות ושפות על שונות ומגוונות. הלמידה תלווה בהתנסויות מעשיות, בדגש על מיומנויות ראיה מערכתית ועבודת צוות, ובמידת האפשר תסתיים בבניית פרויקט גמר.
אנו מקווים שתמצאו את המעניין והמסקרן אתכם מבין הנושאים המוצעים.

מידע כללי
המשתתפים
הסדנאות מיועדות לתלמידי כיתות ה'-ט' ולתלמידים מחוננים ומצטיינים מכיתות ד', בעלי מוטיבציה לימודית, התנהגות נאותה וסקרנות למדע ולהנדסה. על המשתתפים חלים כללי הבטיחות וההתנהגות.
הסדנאות יותאמו לגיל ולרקע המשתתפים בהתאם לדרישות הקדם המפורטות בתיאור תוכן הסדנאות. כל סדנא מוגבלת לכ-20 תלמידים משלוש שכבות גיל לכל היותר.

מבנה הסדנאות
כל סדנא כוללת 12 מפגשים, כל מפגש נמשך שעתיים אקדמיות.

מועדי הסדנאות
סמסטר א' – בין התאריכים 22.10.18 ועד 21.1.19.
סמסטר ב' – בין התאריכים 11.2.19 ועד 20.5.19.
כל הסדנאות מתקיימות בימי ב' בשבוע בין השעות 19:10-17:30.
בימי חופשה של בתי הספר לא יתקיימו סדנאות.

מקום הסדנאות
הסדנאות נערכות באגף הנוער ביחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה, בטכניון.

תעודת סיום
בתום הפעילות תחולקנה תעודות.

עקרונות הרשמה
לאחר עיון ברשימת הסדנאות המוצעות בחר את הסדנאות המועדפות עליך.
אנא ציין ברשימה את הסדנאות בהתאם לסדר העדיפות שלך.
מפאת מספר המקומות המוגבל, השיבוץ לסדנא מבוצע על פי העיקרון כל הקודם זוכה, לכן מומלץ להקדים את ההרשמה. צוות היחידה לנוער יעשה כמיטב יכולתו כדי לאפשר השתתפות בסדנא המדורגת בעדיפות הראשונה.

שעור ניסיון
ניתנת אפשרות למפגש ניסיון (המפגש הראשון בכל סדנא) ללא התחייבות.

הסעות משותפות
הורים המעוניינים לארגן הסעות משותפות יאשרו בטופס ההרשמה את מסירת הטלפון להורים נוספים לצורך ארגון הסעות.

הפסקת לימודים
ניתנת אפשרות לביטול השתתפות ב-3 המפגשים הראשונים לפעילות. במקרה זה יוחזר התשלום בקיזוז תשלום בסך 90 ₪ לכל מפגש שהתקיים בפועל עד מועד הביטול. מועד ביטול ההשתתפות הוא התאריך בו התקבלה הודעת הביטול בכתב מאת הורי התלמיד, ביחידה לנוער באמצעות הודעת דוא"ל המצוין בטופס ההרשמה.

הסדנאות המוצעות

סמסטר א'

שם הסדנהיום-שעהגיל יעד
מערכות רובוטיות מתחיליםיום ב', 17:30 – 19:10ה'-ט' (מתאים גם לתלמידים בכיתה ד' מחוננים ומצטיינים)
אשנב למדעיום ב', 17:30 – 19:10ה'-ו' (מתאים גם לתלמידים בכיתה ד' מחוננים ומצטיינים)
אדריכלותיום ב', 17:30 – 19:10ה'-ו'
עולם התוכנהיום ב', 17:30 – 19:10ז'-ח'
סמסטר ב'
שם הסדנהיום-שעהגיל יעד
מערכות רובוטיות ממשיכיםיום ב', 17:30 – 19:10ה'-ט'
ניסויים והדגמות מעולם המדעיום ב', 17:30 – 19:10ז'-ט'
עולם התוכנהיום ב', 17:30 – 19:10ה'-ו' (מתאים גם לתלמידים בכיתה ד' מחוננים ומצטיינים)

הרשמה
לצורך ההרשמה יש לשלוח למשרדנו:

 • טופס הרשמה
 • צילום גיליון הערכה בית ספרי עדכני הכולל הערכת התנהגות
 • מחוננים ומצטיינים – יש לצרף צילום תוצאות בחינת המיון שנערכה במסגרת המחלקה למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך

לנוחיותכם, את טופס ההרשמה וגיליון הערכה ניתן להעביר באמצעות פקס' 04-8238354/ דוא"ל/ דואר ישראל.

המפגש הראשון מהווה מפגש ניסיון. לאחריו ועד לתאריך 29.10.18 יש להסדיר את נושא התשלום לסדנה.

לכל נרשם יישלח אישור על הרשמתו תוך שבועיים מיום קבלת טופס ההרשמה במשרדנו. ההודעות תשלחנה לכתובת המגורים או כתובת המייל המופיעה בטופס ההרשמה.

טופס הרשמה ללא גיליון ציונים לא יחשב כהרשמה ולא יתאפשר שריון מקום.

מועדי הרשמה

ההרשמה לסדנאות סמסטר א' תחל בתאריך 2.10.18 ותסתיים בתאריך 14.10.18 לאחר מועד זה יתקבלו נרשמים רק על בסיס מקום פנוי.

יעוץ והדרכה

בתקופת ההרשמה בין השעות 15:00 – 10:00 במשרדנו או בטלפון 04-8293100.

עלות הסדנה ותנאי תשלום

סדנאות לכיתות ד'-ט' עלות 1000 ₪
תנאי תשלום

 • המחאה לתאריך 1.11.18 על סך 500 ₪
 • המחאה לתאריך 1.12.18על סך 500 ₪
 • שכר לימוד בכל סדנה נוספת – 750 ₪.

התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או בהמחאות לפקודת "הטכניון".
(*) התשלום בכרטיס אשראי יתאפשר בחיוב טלפוני או בחיוב הכרטיס עצמו ביחידה לנוער.
(**) פריסה נוספת של התשלום אפשרית.

הנחות

הנחה בסך 150 ₪ תינתן לכל נרשם נוסף מאותה משפחה אחת.

לתשומת לבכם

 • פתיחת כל סדנא והמשך פעילותה מותנים במספר המשתתפים.
 • מעבר בין הסדנאות במהלך הפעילות יתאפשר רק על בסיס מקום פנוי.
 • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות להרחיק משתתף שאינו עומד בכללי ההתנהגות המקובלים.
 • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות לשנות במהלך הסדנא את תכנית הלימודים או חלקים ממנה בהתאם לדרישות אקדמיות, או מכורח נסיבות שונות ובלתי צפויות. כמו כן, רשאית היחידה לנוער לשנות את הימים, השעות, מקום הפעילות של הסדנא ואת מדריכיה.
 • ההדרכה היא בעברית.
 • יש לעיין בכללי בטיחות והתנהגות בפעילויות היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה

טופס הרשמה

כניסה להרשמה מקוונת
ניתן להוריד טופס הרשמה ידני קובץ וורד, קובץ PDF