אדריכלות

הסדנא מהווה אשנב לעולם האדריכלות. מן העת העתיקה ועד ימינו אדריכלים מעצבים ומתכננים את סביבת החיים מתוך שיקולים שונים. בסדנא יכירו התלמידים את מושגי היסוד של האדריכלות ויתנסו בתהליכים יצירתיים של תכנון אדריכלי של מבנים קטנים. הסדנא מעניקה מיומנויות יסוד של שרטוט ושרטוט אדריכלי ובמהלכו ייבנו התלמידים דגם אדריכלי. הסדנא מפתחת את הראייה המרחבית ואת הדמיון תוך עשייה יצירתית והרחבת האופקים.