ביוטכנולוגיה בשרות האדם

סדנא זו תעסוק בנושאים מגוונים ממדעי ביולוגיה וביוטכנולוגיה כמו עולם החיידקים, תזונת האדם, עולם השמרים, תסיסה, ביוכימיה, מקור החיים ומוצא האדם, אבולוציה וסביבה. הסדנא מתבססת על ביצוע ניסויים המיועדים להמחשת הנושאים