הרשמה לקורסים אקדמיים חדשים – שילוב תלמידי תיכון בטכניון ומתיכון לטכניון