דרכי הגעה ליחידה לנוער שוחר מדע

באפשרותכם להשתמש במפת הגעה ליחידה לנוער שוחר מדע בטכניון או להשתמש בקישור  להורדת מפה