מנהיגי העתיד

מנהיגי העתיד הנה עמותה רשומה המפעילה תכנית מצוינות ששמה לה מטרה לפתח כישורי מנהיגות והישגים אקדמיים בקרב בני ובנות נוער מהקהילה האתיופית בישראל.

התלמידים מגיעים לפעילות סדנאית במהלך השנה בתחומי המדע השונים ביחידה לנוער שוחר מדע