טל”מ- הטכניון לעידוד המתמטיקה

מטרות טל”מ

המטרה העיקרית של טל”מ היא לחזק את הקשר של הטכניון עם בתי הספר העל-יסודיים בצפון הארץ ולהגדיל את מעורבותו של הטכניון בתחום החינוך המתמטי. זאת במגמה לקדם את החינוך המתמטי שאליו נחשפים התלמידים ולהביא לעלייה במספר המועמדים ללימודי הסמכה בטכניון.

ממטרת העל של טל”מ נגזרות המטרות הבאות:

  • הגברת העניין וההנאה של התלמידים מלימוד מתמטיקה, העלאת קרנה של המתמטיקה בעיני  תלמידים ויצירת יחס אוהד שלהם למקצוע
  • פיתוח החשיבה המתמטית של התלמידים
  • טיפוח מצוינות במתמטיקה ועידוד תלמידים למצות את יכולתם
  • הכרות של התלמידים עם הטכניון על היבטיו השונים.

עקרונות מנחים ודרכי פעולה

  • יצירת שיתוף פעולה עם גורמים שונים, לרבות רשויות מקומיות, משרד החינוך,והנהלות בתי הספר
  • הנחיית מורים בבניית תכנית לימודים בית ספרית ומתן הדרכה ותמיכה בביצוע התכנית
  • שיתוף ההורים בתכניות לימודים הבית ספריות
  • בניית שיטה לאיתור תלמידים מתאימים והפעלתה
  • הכנת חומר לימוד מיוחדים המתאימים לאיתור תלמידים, לפעילויות העשרה במתמטיקה במסגרת השעורים הרגילים ולסדנאות לתלמידים מעבר למערכת שעות הלימוד הרגילה של בית הספר
  • ניצול הניסיון שנרכש עד כה בארץ ובחו”ל.

המרכיבים העיקריים של טל”מ

לפרוייקט טל”מ שני מרכיבים מרכזיים: סדנאות העשרה במתמטיקה וכיתות מיוחדות הנקראות כיתות הטכניון או כיתות טל”מ.
השנה הסדנאות מיועדות בעיקר לתלמידי כיתות ו’ ו- ז’. תלמידים שישתתפו בסדנאות אלו ילמדו לפתור בעיות מתמטיות מעניינות, יכירו משחקים וקסמים מתמטיים, וישתתפו בתחרויות מתמטיות מסוגים שונים וברמות שונות. הסדנאות פתוחות בפני כלהתלמידים שיביעו רצון להשתתף בפעילויות אלה. לתלמידים שיתמידו יוצע להמשיך את לימודיהם בסדנאות גם בכיתות ח’ ו-ט’.
תלמידים, שיצטיינו בסדנאות למתמטיקה בכיתות ו’ ו- ז’ ויימצאו מתאימים, יוכלו להתקבל לתכנית טל”מ’ בה ילמדו מתמטיקה בכיתות מיוחדות בהיקף רחב ומעמיק יותר ובקצב מואץ. לתלמידים שישתתפו בתכנית החל מכיתה ז’ או ח’, תיבדק אפשרות לגשת לבחינת הבגרות במתמטיקה בהיקף 5 יח”ל כבר בסוף כיתה י’ או י”א.
פתיחת התכנית מותנית בקיום תנאים אחדים, כגון מספר מספיק של מועמדים מתאימים.
בוגרי תכנית טל”מ שיעמדו בהצלחה בבחינת הבגרות במתמטיקה בהיקף 5 יח”ל יהיו מועמדים להרשמה לקורסים במתמטיקה לתואר ראשון בטכניון כבר בכיתות י”א ו- י”ב. כמו כן ,יוכלו להשתלב במתן שעורי עזר במתמטיקה והפעלת סדנאות ופעילויות העשרה לתלמידי ביה”ס שבו הם לומדים.

לפרטים נוספים:

טלפון: 04-8293100
פקס: 04-8238354
ניתן לפנות בעמוד צור קשר