חזון המרכז הקדם אקדמי

המרכז לחינוך קדם-אקדמי בטכניון הוא סולל דרך ומוביל למיצוי ומימוש הפוטנציאל המדעי-טכנולוגי של דור העתיד במדינת ישראל.

המרכז מציב את התלמיד בלב העשייה, שואף למצוינות, חדשנות ורמת איכות גבוהה בכל מערכותיו.