אשנב למדע

מטרת סדנא זו היא פיתוח החשיבה המדעית של המשתתפים והכשרתם ללימודי מדע. כדי ללמוד פיזיקה, כימיה וביולוגיה בצורה מעמיקה ומהנה המשתתפים צריכים להשתמש בדפוסי חשיבה מתאימים: זיהוי משתנים, תכנון ניסויים, עיבוד נתונים ועוד. בסדנא יתורגלו דפוסי חשיבה אלה באמצעות ניסויים מעבדתיים מהנים ודפי עבודה. בתום כל ניסוי ייערך דיון על משמעויות הניסוי לגבי קבלת החלטות בחיי יום-יום.
הסדנה אינה מיועדת לבוגרי סדנת חוקר צעיר