פיזיקה

בסדנה זו ילמדו מגוון נושאים מעניינים בפיזיקה. נדון במושגים ועקרונות מדעיים, אותם נמחיש באמצעות הדגמה של תופעות והתנסות בניסויים מעבדתיים.
נושאי הלימוד העיקריים בפיזיקה כוללים תופעות במכניקה, חשמל ואופטיקה.

כימיה

בסדנה זו ילמדו מגוון נושאים מעניינים בכימיה. נדון במושגים ועקרונות מדעיים, אותם נמחיש באמצעות הדגמה של תופעות והתנסות בניסויים מעבדתיים.
נושאי הלימוד העיקריים בכימיה כוללים תגובות צבע וטמפרטורה, חומצות ובסיסים, אינדיקטורים, מתכות ועבודה עם מודלים.

אנימציה ברשת

בסדנה זאת נלמד כלי יסוד ממוחשבים המאפשרים פיתוח של סרטוני הנפשה (אנימציה).
התוכנה הידידותית Animate מאפשרת לבנות סרטוני הנפשה.
במהלך הסדנה ילמדו התלמידים לבנות אלגוריתמים שיאפשרו תכנון מוקדם של סרטון (בימוי הסרטון) וכן כלים לעיצוב ועריכה של הסרטונים.
הפרויקט האישי של כל תלמיד יכלול אוסף סרטונים אותם יוכל לארגן בגלריה או אתר אישי.

גרפיקה ממוחשבת

הסדנה מציגה את עולם הגרפיקה הממוחשבת תוך ביצוע עיצוב מעשי. הסדנה תעסוק במגוון נושאים: חשיבה גרפית, איור, עיבוד תמונה ועוד . הסדנה כוללת תרגילים ופרויקטים אישיים ומותאמת ליישום בכל הגרסאות הנפוצות של התכנה.
במהלך הקורס יעשה שימוש בתוכנת Adobe Photoshop CC 2018.

עולם התכנה

הסדנה תחשוף את התלמידים לנושאים המרכזיים במדעי המחשב, תוך הכרת עקרונות התכנות הקלאסי ותכנות מונחה עצמים.
בסדנה התלמידים יוכלו להתנסות ולהבין את העולם הקסום של התכנות. תחומי התוכן של מדעי המחשב וצורת ההוראה בקורס מחזקים את החשיבה המדעית של הלומד ומעודדים חשיבה יצירתית בפתרון בעיות.
הסדנה מתקיימת בסביבת למידה פעילה, מאתגרת ומושכת, עשירה באמצעי מולטימדיה, המקלה על התלמידים להבין את הנושאים הנלמדים. סביבות הלמידה מבוססת על תוכנת MicroWorlds, ואתר אינטרנט המעשיר את חווית הלמידה וחושף את התלמידים להתנסות בלמידה מרחוק (e-learning).
במהלך הסדנה, יוצרים התלמידים פרויקטים בתכנות, בנושאים שנלמדים כמו משחקי מבוכים, משחקי מלחמה, פקמנים, מכונות מזל, משחקי זכרון, חידונים ועוד.
המשתתפים בסדנה יחולקו לפי קבוצות גיל. תכני הסדנה, רמת הלימוד, קצב ההתקדמות והיקף הפרויקטים מותאמים לגיל התלמידים.

מערכות רובוטיות מתקדמים EV3

במהלך הסדנה נלמד תכנות מתקדם בסביבה הרובוטית LEGO Mindstorms EV3. הלמידה בסביבה רובוטית מעניקה לתלמידים הזדמנות לפתח מיומנויות בתחום התכנות, להתנסות בחשיבה הנדסית, הבנה מערכתית ועוד.
באמצעות למידה שיתופית – חווייתית, התלמידים יתכנתו את הרובוטים ויבחנו את פעולתם. תפקוד הרובוט מספק לתלמידים משוב מיידי על התכנות שלהם ומאפשר להם לשפר את הבנתם ולשכלל את המיומנויות שלהם.
במהלך הסדנה ילמדו התלמידים להגדיר משתנים, יכירו סוגי מידע וילמדו להשתמש בהם ולבצע עליהם פעולות. בהמשך ילמדו על פונקציות והגדרת קלט ופלט של פונקציות. לאחר מכן ילמדו פקודות המאפשרות תקשורת בין הלבנות
במהלך הסדנה יבצעו התלמידים משימות ברמת מורכבות הולכת וגדלה ובמפגשים האחרונים יבצעו פרויקט המשלב את כל הפונקציות התכנותיות שלמדו.
הסדנה מיועדת לתלמידים עם רקע קודם ברובוטיקה, השולטים בפקודות בסיסיות ומכירים עבודה עם משתנים.

מערכות רובוטיות ממשיכים

מיועד לבוגרי הסדנה מערכות רובוטיות מתחילים
במהלך הסדנה יורחב הידע בבקרת רובוטים ויוצגו מנגנוני חישה שונים המאפשרים שליטה ברובוט. התלמידים ילמדו תכנית מחשב מתקדמת המאפשרת תכנות ובקרה של רובוטים.
הדגש בסדנה זו הוא בעיקר על תכנות הרובוט.
הסדנה תכלול ביצוע פרויקט קבוצתי המשלב יישום של תכנות מתקדם

מערכות רובוטיות מתחילים

הסדנה תעסוק בתכנון ובנייה של מערכות רובוטיות מבוקרות מחשב. בסדנה ילמדו מושגי יסוד בבקרה ובתכנות. המשתתפים בסדנה יכירו מערכות הנדסיות שונות וסוגי בקרה וילמדו לכתוב תוכניות מחשב המאפשרות תכנות מערכות אוטונומיות. במהלך הסדנה יוצג מודל המערכת, ויוסבר כיצד מתכננים מערכות הנדסיות.
מיומנויות התוכנה הנדרשות ילמדו במהלך הסדנה ולא נדרש ידע מוקדם

עולם דיגיטלי

הסדנה תעסוק בעקרונות הבסיסיים בתחומי הלוגיקה והמתמטיקה הבינארית המהווים את בסיס האלקטרוניקה. במהלך הסדנה, התלמידים יבינו את ההבדלים בין עולם אנלוגי לעולם דיגיטלי ואת ההשפעה של אלקטרוניקה על חיי היומיום שלנו. התלמידים ילמדו את יסודות התכנון ויתנסו במימושם. ההתנסויות יקיפו את הנושאים הבאים: קידוד ושידור אותות חשמליים והמרת מספרים עשרוניים לשפה בינארית, המרת תמונות שחור-לבן ותמונות בצבע לשפה בינארית, בניית מעגלים חשמליים הכוללים שערים לוגיים , הכרת טבלאות אמת, התנסות בהדלקת תצוגת 7 מקטעים ובקר ארדואינו, הכרת רכיב דלגלג , שימוש באלגברה בוליאנית ופישוט פונקציות לוגיות בעזרת מיפוי קרנו. לקראת סיכום הסדנה, התלמידים יתכננו פרויקט אישי ויממשו את פתרונותיהם בעזרת תוכנות מחשב ייעודיות אותן יכירו במהלך הסדנה.
מיומנויות התוכנה הנדרשות ילמדו במהלך הסדנה ולא נדרש ידע מוקדם